Veelgestelde vragen

Wat is DeStemwijzer.be?

DeStemwijzer.be is een publieke stemwijzer met 26 stellingen over gendergelijkheid, seksualiteit en seksuele gezondheid en holebi- en transgenderthema’s. De kiezer bekijkt aan de hand van stellingen welke Vlaamse politieke partij het best aansluit bij zijn eigen mening over die thema’s.

Wie zit er achter DeStemwijzer.be?

Voor dit project werken çavaria, Sensoa en de Vrouwenraad samen. DeStemwijzer.be raakt een brede waaier van thema’s aan die verband houden met diversiteit, inclusie, gelijke kansen, welzijn, gezondheid, vrouwenrechten en gendergelijkheid, allemaal thema’s die voor de drie organisaties belangrijk zijn.

Wie is allemaal betrokken bij DeStemwijzer.be?

Prof. Dr. Dave Sinardet, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, en Tree company zorgden voor de inhoudelijke ondersteuning in dit project. Tree company ontwikkelde de tool en verwerkt de gegevens. Daarnaast neemt Prof. Dr. Dave Sinardet een rol op bij de communicatie over dit project.

Welke partijen werkten mee aan DeStemwijzer.be?

Alle partijen die in 2014 verkozene werden in De Kamer en opkomen voor de verkiezingen van 26 mei 2019 werkten mee aan dit project. In alfabetische volgorde: CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, PVDA, sp.a en Vlaams Belang

Op wie richt DeStemwijzer.be zich?

DeStemwijzer.be richt zich op 5 miljoen stemgerechtigde kiezers in Vlaanderen

Waarop slaat de baseline ‘Seks. Gender. Welzijn.’ van de Stemwijzer.be?

Seks(ualiteit) is een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seksuele gezondheid en rechten, seksualiteit, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Gender verwijst naar sociale en culturele opvattingen over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’. Deze bepalen ook sociale praktijken, instituties en machtsverhoudingen in een samenleving. Genderidentiteit is je innerlijke gevoel terwijl genderexpressie te maken heeft met hoe je hieraan uiting geeft. Met welzijn wordt bedoeld dat het met een persoon zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed gaat.

Geven çavaria, Sensoa en de Vrouwenraad stemadvies aan de kiezer?

Çavaria, Sensoa en de Vrouwenraad zijn pluralistische, niet-partijgebonden organisaties. Ze geven geen stemadvies. Kiezers stemmen overigens op partijen of op kandidaten voor uiteenlopende redenen, met verschillende motivaties.

Wat was de werkwijze voor de selectie van 26 stellingen?

Een projectgroep met de drie organisaties, Prof Dr. Dave Sinardet en Tree company ontwikkelden 43 stellingen over de drie hoofdthema’s. Die stellingen houden verband met actuele beleidsthema’s waar de overheid een beslissende rol in heeft door middel van wetgeving, subsidiëring, reglementering en/of andere hefbomen waarover de overheid beschikt. De stellingen werden getest op duidelijkheid bij een 300-tal Vlamingen in Gent, Antwerpen en Leuven. De bedoeling van de pre-test was na te gaan of ‘de Vlaming in de straat’ de stellingen voldoende begreep. De uiteindelijke 26 stellingen werden geselecteerd op basis van verschillende criteria zoals differentiatie in de antwoorden van de politieke partijen, aandacht voor de hoofdthema’s, evenwicht tussen beleidsthema’s en aandacht voor ideologische evenwichten.

Hoe gebeurt de berekening van de resultaten?

Voor de berekening van DeStemwijzer.be vergelijken we jouw antwoorden met die van de verschillende partijen. Als jij het bijvoorbeeld 'eerder eens' bent met een stelling, dan krijgt de partij een score als ze het ook eens is met die stelling. De partij krijgt een hogere score als ze exact hetzelfde antwoord als jou heeft gekozen. De partij die het meest overeenkomt met jouw antwoorden, is de partij die als eerste zal uitkomen bij jouw eindresultaat. De partij met de minste overeenkomsten met jouw antwoorden, is de partij die als laatste uitkomt bij jouw eindresultaat.

Houdt DeStemwijzer.be rekening met privacy?

Met de principes en bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming werd vanzelfsprekend rekening gehouden bij dit project. De gebruiker kan zich vrijblijvend inschrijven op de nieuwsbrief van de drie organisaties. Deze gegevens worden door de verwerker (Tree company) aan de drie organisaties doorgegeven zonder dat deze gekoppeld zijn aan de antwoorden uit DeStemwijzer. Het mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. De gebruiker krijgt ook vrijblijvend de mogelijkheid om zich in te schrijven om deel te nemen aan maatschappelijk onderzoek georganiseerd door B-Pact, een online panel op de Belgische onderzoeksmarkt.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De antwoorden van de politieke partijen zijn publiekelijk toegankelijk tot aan de verkiezingen van 26 mei. Kort daarna gaat DeStemwijzer offline. DeStemwijzer.be is geen representatieve steekproef of enquête over de mening van de Vlaming over bepaalde onderwerpen. Uitspraken zoals ‘zoveel % van de Vlamingen denkt zo over dit…” zijn dus niet wetenschappelijk gegrond.

Hoe werd DeStemwijzer.be gefinancierd?

DeStemwijzer werd met het budget van de drie organisaties gefinancierd.